Hakim

20 Nov

 KPN NEW OK Nama : BETSJI SISKE MANOE, S.H., M.H.
NIP : 19690809 199403 2 004
Pangkat/Gol/Ruang : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Kendal
 
irlina Nama :  IRLINA, S.H.
NIP :  19720926 200012 2 001
Pangkat/Gol/Ruang :  Pembina / IV/a
Jabatan :  Hakim
 
 popijuliani Nama :  POPI JULIYANI, S.H., M.H.
NIP :  19780705 200112 2 002
Pangkat/Gol/Ruang :  Pembina / IV/a
Jabatan :  Hakim
 
 monita Nama :  MONITA HONEISTY Br. SITORUS, S.H., M.H.
NIP :  19770418 200112 2 002
Pangkat/Gol/Ruang :  Pembina / IV/a
Jabatan :  Hakim
 
 retnolastiani Nama :  RETNO LASTIANI, S.H., M.H.
NIP :  19780523 200112 2 002
Pangkat/Gol/Ruang :  Pembina / IV/a
Jabatan :  Hakim
 
 ROBBY ALAMSYAH Nama :  ROBBY ALAMSYAH, S.H.
NIP :  19771206 200212 1 002
Pangkat/Gol/Ruang :  Pembina / IV/a
Jabatan :  Hakim
 
 ari gunawan Nama :  ARI GUNAWAN, S.H., M.H.
NIP :  19770817 200212 1 006
Pangkat/Gol/Ruang :   Pembina / IV/a
Jabatan :  Hakim