Jurusita/Jurusita Pengganti

Jurusita / Jurusita Pengganti

20 Nov

 hidayat Nama : Hidayat
NIP : 19660717 199203 1 005
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda Tk.I / III/b
Jabatan : Juru Sita
 
 soedarwoto Nama : Soedarwoto
NIP : 19680324 199303 1 005
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda Tk.I / III/b
Jabatan : Juru Sita
 
 sulistiyono Nama : Sulistiyono, S.H
NIP : 19690627 199203 1 003
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda Tk.I / III/b
Jabatan : Juru Sita
 
 
 evans Nama :  
NIP :  
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang :  
Jabatan :  
 
 muslim Nama :  Muhamad Muslim
NIP :  19631118 198803 1 003
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang :  Pengatur Tk.I / II/d
Jabatan :  Juru Sita Pengganti
 
 slametriyadi Nama : Slamet Riyadi
NIP : 19680509 200604 1 001
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang : Pengatur Muda Tk.I / II/b
Jabatan : Juru Sita Pengganti
 
 tholib Nama : Abdul Mutolib
NIP : 19720416 200604 1 009
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang : Pengatur Muda Tk.I / II/b
Jabatan : Juru Sita Pengganti
 
 novidianasari Nama :  Novi Diana Sari, SE.,MM
NIP :  19790904 201101 2 004
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang :  Penata / III/c
Jabatan :  Jurusita Pengganti
 
  Nama :  
NIP :  
TTL :  
Pangkat/Gol/Ruang :  
Jabatan :