Profil Kepaniteraan Pidana

Kepaniteraan Pidana

28 Jul

 
 warsito Nama : WARSITO
NIP : 19620422 198203 1 004
Pangkat/Gol/Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Panitera Muda Pidana
 
 
 jatmi Nama : JATMI SUSILOWATI
NIP : 19640320 198803 2 002
Pangkat/Gol/Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Panitera Pengganti
 
 horeg Nama : ANTONIUS HOREG YUDHO NUGROHO, S.H.
NIP : 19690611 199003 1 002
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Panitera Pengganti
 
 nikita Nama : NIKITA YOLANIA, S.H.
NIP : 19930812 201903 2 006
Pangkat/Gol/Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Perkara Peradilan
 
 LiaNagrita Nama :  LIA NAGRITA, S.H.I
NIP :  19880610 202012 2 005
Pangkat/Gol/Ruang :  Penata Muda (III/a)
Jabatan :  CPNS